Publicatie nieuwe verzamelregeling Energie en Innovatie

29-12-2009 – Staatscourant 2009, nr. 20455 – Milieu, natuur en energie De minister van Economische Zaken heeft een nieuwe verzamelregeling gepubliceerd. Het gaat om de Subsidieregeling Energie en Innovatie. In deze nieuwe regeling zijn de volgende bestaande subsidieregeling opgenomen: EOS Lange Termijn; EOS Korte Termijn; EOS Demo; Duurzame Warmte voor…

Continue reading

Openstellingen Energie-innovaties Glastuinders 2010

08-01-2010 – LNV-loket – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling Het ministerie van LNV opent op 01-02-2010 de 1e aanvraagperiode in 2010 van de subsidieregeling Marktintroductie energie-innovaties (MEI). De 1e aanvraagperiode loopt t/m 12-03-2010. De 2e aanvraagperiode in 2010 loopt van 15-09-2010 t/m 29-10-2010. Budget Voor semi-gesloten kassystemen is per openstelling 5…

Continue reading

Vooraankondiging KP7-oproep klimaatverandering

18-01-2010 – EG-Liaison – Onderzoek en ontwikkeling In juli 2010 wordt een nieuwe KP7-oproep verwacht met als onderwerp klimaatverandering. De oproep valt binnen het KP7-thema milieu en zal zich richten op onder andere: gezondheidseffecten door klimaatverandering; toenemende risico’s door temperatuursverhoging, (overstromingen, droogtes, enz.); effecten op kwetsbare gebieden (met name het…

Continue reading

Kabinet geeft 60 miljoen voor vermindering uitstoot CO2

01-02-2010 – Ministerie van Economische Zaken – Milieu, natuur en energie Het kabinet stelt 60 miljoen euro beschikbaar voor 5 programma’s die de uitstoot van CO2 kunnen verminderen. De programma’s maken deel uit van de Innovatieagenda Energie. Het geld komt uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES). De programma’s staan open…

Continue reading