Geld voor Zonne-energie in bebouwde kom

15-02-2010 – Agentschap NL – Onderzoek en ontwikkeling De minister van Economische Zaken stelt 3 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar Zon-PV technieken in de gebouwde omgeving. Hiervoor heeft zij een oproep geopend vanuit het Small Business Innovation Research Programma (SBIR). SBIR-IPZ Bedrijven kunnen een aanvraag indienen voor het ontwikkelen…

Continue reading

Nieuwe subsidieregeling voor industriële warmtebenutting

12-03-2010 – Staatscourant 2010, nr. 3775 – Milieu, natuur en energie Minister Van de Hoeven van Economische Zaken stelt 10,5 miljoen euro beschikbaar in 2010 voor een nieuwe subsidieregeling Programma Industriële Warmtebenutting. Met de nieuwe regeling wil de minister een beter gebruik stimuleren van restwarmte en duurzame warmte in de…

Continue reading

  • Voor u aanbevolen: