Openstelling Life+ 2011 en informatiebijeenkomst

31-01-2011 – Agentschap NL – Milieu, natuur en energieDe Europese Commissie opent midden februari 2011 de 5e oproep voor het programma LIFE+. Er kan subsidie worden aangevraagd door verschillende organisaties en instellingen op het gebied van milieu. De deadline is 15-07-2011. Voor de gehele EU is een budget van ongeveer…

Continue reading

Internationale tender voor Duurzame Afvalwaterzuivering

18-01-2011 – Agentschap NL – Onderzoek en ontwikkeling Op initiatief van het Europese Water Platform (WssTP) is in 2010 het Eureka-cluster ACQUEAU gelanceerd. Dit cluster heeft een nieuwe tender bekendgemaakt voor projecten op het gebied van duurzame afvalwaterzuivering. Meer informatie over de tender is te vinden op:www.acqueau.eu/node/119 ACQUEAU Doel van…

Continue reading

Publicatie subsidieprogramma Electromobiliteit+

11-01-2011 – Staatscourant 2010, nr. 21020 – Onderzoek en ontwikkeling   De minister van Infrastructuur en Milieu heeft het Subsidieprogramma Electromobiliteit+ gepubliceerd in de Staatscourant 2010, nr. 21020. Projecten moeten gericht zijn op: technische aspecten van laad- en distributiesystemen voor elektrische voertuigen; experimentele ontwikkeling met betrekking tot veiligheidsonderwerpen voor elektrische…

Continue reading

Samengaan CPLA en CPA

29-12-2010 – Agentschap NL – Internationaal ondernemen en ontwikkelingssamenwerking Het programma Collectieve Propaganda Landbouw Activiteiten (CPLA) is samengevoegd met het programma Collectieve Propaganda Activiteiten (CPA). Dit betekent:het budget van CPA is verhoogd met het budget dat oorspronkelijk voor CPLA was bestemd; voorheen-CPLA-voorstellen dingen nu mee met de CPA-voorstellen; voor de…

Continue reading