Subsidie voor rietsector in Overijssel

01-02-2010 – Provinciaal Blad van de provincie Overijssel 2010/0007429 – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling De provincie Overijssel heeft een subsidieregeling opengesteld voor de rietsector: de Beheervergoeding Rietimpuls 2009-2010. Via de regeling kunnen rietsnijders een bijdrage aanvragen voor investeringen in natuurbeheer. Er is subsidie beschikbaar voor het afvoeren en verwerken van…

Continue reading

Toerisme Natuurlijk! Drenthe voorlopig stilgezet

23-02-2010 – SNN – Ondernemen en investeren Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland meldt dat de subsidieregeling Toerisme Natuurlijk! Drenthe 2008-2010 voorlopig is stilgezet. In oktober 2009 werd deze regeling verruimd, zodat ondernemers in de toeristische sector voor meer subsidie in aanmerking kwamen. Op dit moment is het beschikbare budget van 7,5 miljoen…

Continue reading

Nieuwe subsidieregeling voor industriële warmtebenutting

12-03-2010 – Staatscourant 2010, nr. 3775 – Milieu, natuur en energie Minister Van de Hoeven van Economische Zaken stelt 10,5 miljoen euro beschikbaar in 2010 voor een nieuwe subsidieregeling Programma Industriële Warmtebenutting. Met de nieuwe regeling wil de minister een beter gebruik stimuleren van restwarmte en duurzame warmte in de…

Continue reading