Nauwkeuriger inschatten houdbaarheid agroproducten

WBSO.biz

Verzamelen van actuele meetgegevens uit de keten en deze koppelen aan een database met verouderingsmodellen. Op die manier kan een nauwkeurigere inschatting worden gemaakt van de te verwachten houdbaarheid van agroproducten.

Continue reading

Fotosynthese met ledbelichting

LED-licht-glastuinbouw

Rood licht is goed voor de fotosynthese in tomatenplanten, maar waarom krullen de bladeren? Het is onder andere deze vraag die de onderzoekers van Plant Dynamics bezighoudt. Meer fotosynthese door ledbelichting Onderzoeker en mededirecteur van Plant Dynamics is Sander Pot. Hij legt uit waarom het zo belangrijk is dat er…

Continue reading

Regeling LNV-subsidies: openstelling Demonstratieprojecten 2011

02-02-2011 – Staatscourant 2011, nr. 1528 – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling   Van 15-04-2011 t/m 12-05-2011 is de module Demonstratieprojecten van de Regeling LNV-subsidies opengesteld voor aanvragen. Er is subsidie beschikbaar voor demonstratieprojecten over innovaties die kunnen bijdragen aan de doelstellingen uit het convenant ‘Schone en Zuinige Agrosectoren’. Het beschikbare…

Continue reading

Regeling LNV-subsidies: openstelling Integraal Duurzame Stallen 2011

02-02-2011 – Staatscourant 2011, nr. 1528 – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling   Van 01-07-2011 t/m 15-08-2011 is de module Investeringen in Integraal Duurzame Stallen en Houderijsystemen van de Regeling LNV-subsidies opengesteld voor aanvragen. Veehouders kunnen subsidie aanvragen voor de bouw of verbetering van diervriendelijke stallen en/of houderijsystemen. Het gaat hierbij…

Continue reading