Noord-Nederland: NIOF- en HRM+-subsidie ook in 2011

07-01-2011 – SNN – Ondernemen en investeren MKB-ondernemers in de de provincies Drenthe, Friesland en Groningen kunnen ook in 2011 subsidie aanvragen via de regeling Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit (NIOF). Dat meldt het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) op zijn website. NIOF Via de NIOF kunnen ondernemers subsidie aanvragen voor projecten op het…

Continue reading

Samengaan CPLA en CPA

29-12-2010 – Agentschap NL – Internationaal ondernemen en ontwikkelingssamenwerking Het programma Collectieve Propaganda Landbouw Activiteiten (CPLA) is samengevoegd met het programma Collectieve Propaganda Activiteiten (CPA). Dit betekent:het budget van CPA is verhoogd met het budget dat oorspronkelijk voor CPLA was bestemd; voorheen-CPLA-voorstellen dingen nu mee met de CPA-voorstellen; voor de…

Continue reading

Openstelling EL&I-subsidies 2011

27-12-2010 – Staatscourant 2010, nr. 20886 – Ondernemen en investeren   De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft voor 14 subsidieregelingen de aanvraagperiodes en budgetten voor 2011 bekendgemaakt in de Staatscourant 2010, nr. 20886. Het gaat vooral om investeringssubsidies en in mindere mate om innovatiesubsidies. Bijna de helft…

Continue reading

Verscherpte criteria voor CPA-tenders 2011

21-12-2010 – Agentschap NL – Internationaal ondernemen en ontwikkelingssamenwerking   In 2011 zullen weer 2 nieuwe tenders openen voor het programma Collectieve Promotionele Activiteiten (CPA). Voor deze tenders gelden wel scherpere criteria dan in 2010. De verscherpte criteria zijn: een hogere verplichte eigen bijdrage; missies/beurzen moeten voortaan minimaal 8 deelnemers…

Continue reading