Energielijst 2011 bekend

27-12-2010 – Agentschap NL – Milieu, natuur en energie Het Agentschap NL heeft de Energielijst 2011 bekendgemaakt. De Energielijst hoort bij de fiscale stimuleringsregeling Energie-investeringsaftrek (EIA). Alleen bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan, komen in aanmerking voor de EIA. De Energielijst wordt jaarlijks aangepast. Download Energielijst 2011 (PDF) Wilt u…

Continue reading

Truck van de Toekomst ook voor aanhangwagens

15-12-2010 – Staatscourant 2010, nr. 19725 – Milieu, natuur en energieDe minister van Infrastructuur en Milieu heeft het Subsidieprogramma Proeftuinen Duurzame Mobiliteit: Truck van de Toekomst gewijzigd. Het doel van deze regeling is het stimuleren van brandstofbesparing en CO2-reductie bij vrachtauto’s. Er is subsidie beschikbaar voor hybride vrachtauto’s, alternatieve brandstoffen…

Continue reading

KP7-oproepen energie-onderzoek eerder open

09-07-2010 – Agentschap NL – Onderzoek en ontwikkeling De eerder aangekondigde KP7-oproepen voor het thema Energy gaan iets eerder open dan verwacht. Agentschap NL verwacht dat de oproepen op 20-07-2010 opengaan in plaats van 30-07-2010. Budget en aanvraagHet budget voor de 8 oproepen samen bedraagt naar verwachting 260 miljoen euro.…

Continue reading

KP7-oproep uitvoeringsplan 2010 Brandstofcellen en Waterstof

18-06-2010 – Publicatieblad van de Europese Unie 2010, C158 – Onderzoek en ontwikkeling De Europese Commissie heeft een oproep gepubliceerd in het kader van het Zevende Kaderprogramma (KP7) ‘Samenwerking’. Het betreft een oproep voor het uitvoeringsplan Brandstofcellen en Waterstof. Er is subsidie beschikbaar voor de volgende onderwerpen: transport en bijtank-infrastructuur;…

Continue reading