Nieuwe Innovatie Attachés benoemd

WBSO.biz

Agentschap NL heeft 2 nieuwe Innovatieraden en 2 nieuwe Innovatie Attachés benoemd voor een periode van 4 jaar. Zij starten deze zomer in hun nieuwe functie. Nieuwe IA-posten Het betreft tevens 2 nieuwe posten, te weten in Brazilië en Rusland. Daar waren eerder geen Innovatie Attachés actief, maar gezien de…

Continue reading