WBSO-aanvragers moeten gerealiseerde S&O-uren over 2011 mededelen

WBSO.biz

Heeft u in 2011 een S&O-verklaring ontvangen dan moet u nagaan wat het aantal daadwerkelijk gerealiseerde S&O-uren is en moet u dit, beneden een bepaalde grens aan Agentschap NL doorgeven. eMededelen Het aantal gerealiseerde S&O-uren moeten beneden een bepaalde grens aan Agentschap NL worden doorgegeven. Dit moet via de website…

Continue reading

Bedragen 2012 zelfstandigenaftrek voor WBSO bekend

WBSO.biz

De bedragen voor de zelfstandigenaftrek S&O voor 2012 zijn bekend gemaakt door het Ministerie van Financiën. De aftrek voor zelfstandigen in 2012 bedraagt 12.310 euro. Zelfstandigen die als starter worden aangemerkt, komen in aanmerking voor een extra aftrek S&O. In 2012 bedraagt deze aftrek 6.157 euro.

Continue reading

Wijzigingen in de WBSO voor 2012

WBSO.biz

Op Prinsjesdag is het Belastingplan 2012 gepresenteerd. Hierin zijn de volgende punten voor de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) aangekondigd: het percentage van de 1e schijf wordt verlaagd van 50% naar 42% het percentage van de 1e schijf voor starters wordt verlaagd van 64% naar 60% de bovengrens van…

Continue reading

Grote belangstelling voor WBSO in 2010

WBSO.biz

Het aantal bedrijven dat in 2010 gebruik heeft gemaakt van de WBSO, de fiscale stimuleringsregeling voor innovatie is voor het tweede achtereenvolgende jaar fors toegenomen. Vooral het MKB profiteert hiervan. Ook kon door steun vanuit de WBSO onderzoekspersoneel bij innovatieve bedrijven behouden blijven tijdens de crisis. Dat heeft Minister Verhagen…

Continue reading