+31570763764 [email protected]

Onderzoek & Ontwikkeling

Adbrevio heeft kennis van een grote verscheidenheid aan technologieën. Met onze projecten lopen we voorop in de ontwikkeling van milieutechniek, duurzame energie, energiebesparing en groene grondstoffen. Tevens is er sprake van een grote affiniteit met de agrarische sector en agribusiness.

5

Voorbeeld Opdracht

Bioraffinage: suikers uit uien

Met een consortium van enkele ondernemers met verschillende specifieke expertises hebben we een bioraffinage proces ontwikkeld voor de extractie van suikers uit reststromen zoals de voedingsindustrie (in dit geval: uien). 

5

Neem Contact op

Hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie is een energievorm waarbij geen schade aan de leefomgeving wordt veroorzaakt en toekomstige generaties niet worden benadeeld. In principe is deze energie voortdurend beschikbaar en raakt niet ‘op’. Bij duurzame energie komt veel minder CO2 vrij dan bij energie uit conventionele energiebronnen (bijvoorbeeld kolen/olie/aardgas).

Inhoudelijke kennis van o.a.

^

Zonne-energie

^

Warmtepompen

^

Waterkracht

^

Bio-energie

^

Wind-energie

5

Neem Contact op

Groene Grondstoffen

Groene grondstoffen kunnen een interessant alternatief vormen voor petrochemische grondstoffen, met name voor hoogwaardige non-food toepassingen, bijvoorbeeld als (bouw)materialen of in consumentenproducten. Nederland is bij uitstek een producent van groene grondstoffen. Dit zijn niet alleen de producten uit de landbouw, maar ook bijproducten uit natuurbeheer en de voedingsmiddelenindustrie. De potentiële afnemers van groene grondstoffen maken echter nog niet optimaal gebruik van deze grondstofstroom.

Waarom Groene Grondstoffen
Voor een bedrijf kunnen er verschillende redenen zijn om over te gaan op het gebruik van groene grondstoffen. Soms kan een groene grondstof stoffen vervangen die schadelijk zijn voor het milieu of de gezondheid. In andere gevallen beschikt een groene grondstof over functionele eigenschappen die een synthetische stof niet heeft. Soms is een groene grondstof eenvoudig goedkoper.

Barrieres overwinnen
Drie belangrijke redenen staan een bredere toepassing van groene grondstoffen tot nu toe in de weg: ten eerste kennen leveranciers en potentiële afnemers van groene grondstoffen elkaar vaak helemaal niet, ten tweede weten fabrikanten vaak niet wat voor mogelijkheden groene grondstoffen voor hun producten kunnen hebben en ten derde is in een groot aantal gevallen de technologie voor toepassing nog niet ver genoeg ontwikkeld.

 

Productiewijzen

Voor de productie van groene grondstoffen zijn stappen nodig op verschillende levels.

^

Duurzame productie en ontwikkeling van biomassa

^

Realisatie van de biomassa importketen:

  • Aquatische biomassa voor hoogwaardige toepassingen
  • Toepassingen landbouwreststromen
  • Rendementsverbetering bestaand biomassagebruik
  • Ontwikkeling gewassen t.b.v. bioraffinage
  • Verwerking van groene grondstoffen
^

Coproductie van chemicaliën (C1-C6), transportbrandstoffen, elektriciteit en warmte via:

  • Bioraffinage (=fractionering)
  • Fermentatie, enzymatisch/chemische omzetting
  • Vergassen/pyrolyse (=afbraak door verhitting tot zeer hoge temperaturen)/vergisten/bijstook reststromen
^

Productie van SNG (substitute natural gas) voor aardgasinfrastructuur

^

Innovatief gebruik van groene grondstoffen voor non-food/non-energy toepassingen en verduurzaming van bestaande chemische producten en processen.

“Aenean euismod libero eu hendrerit sodales. Etiam luctus id purus eu consectetur. In et elementum arcu, ut efficitur quam.”

-Client

Contact

Meer weten? Vul het contactformulier in en ik reageer zo spoedig mogelijk.

Heeft u vragen? Neemt u contact op en we maken een afspraak:

ons adres

Albertus van Leusenweg 14
7425 CE Deventer

Kamer van Koophandel

50159771

our email

BTW-identificatienummer

NL001648609B03

Copyright © 2024 Adbrevio