+31570763764 [email protected]

Dit is Adbrevio

Ondersteuning en advies bij energie- en milieuvraagstukken. Verbinder tussen mensen en organisaties. Voor overheid en bedrijfsleven. Strategie. Beleid. R&D. Projectrealisatie. Bijdragen en leiding geven aan de energietransitie en de biobased economie. Werken aan projecten op grote en middelgrote schaal.

5

Neem contact op

‘Probeer niet alleen waarde te creëren, maar probeer van grotere meerwaarde te zijn.’

Missie

We kunnen niet alleen blijven praten over duurzaamheid. We moeten ook doen. Ervoor zorgen dat aantoonbaar duurzame oplossingen gerealiseerd worden. Dat is een hele uitdaging, waarbij een integrale oplossing meer dan eens nodig zal blijken. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzame energie, voorkomen van uitstoot van broeikasgassen en andere emissies of het winnen van grondstoffen uit hernieuwbare bronnen.
Adbrevio werkt aan een duurzame maatschappij door organisaties te helpen duurzaam te werken en organisaties te helpen bij het werken aan duurzaamheid. We lopen voorop in de ontwikkeling van duurzame energie en groene grondstoffen. Daarbij zijn kennis en innovatie de sleutelfactoren om de ideeën van vandaag uit te werken tot de realiteit van morgen. Daarom functioneert Adbrevio tevens als intermediair in kennis voor diverse sectoren. Daarmee meerwaarde creërend voor de opdrachtgever.

Visie

In rap tempo worden door overheid en markt plannen gemaakt om een duurzame samenleving mogelijk te maken. Nieuwe businessmodellen worden daarop gebouwd. Maatschappelijke verbindingen worden daarmee gelegd. Adbrevio wil eraan bijdragen dat het dan ook juridisch, technisch en economisch klopt. Want zoals in het Brundtland-rapport al geschreven stond: “we moeten voorzien in de behoeften van nu, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.” De uitdaging daarbij is ook om de toekomstige generaties daartoe in staat te stellen, door hen betere (of gemakkelijker, of extra) middelen te bieden die daaraan bijdragen. Door te doen wat kan en te ontwikkelen wat mogelijk moet worden. Door samen te werken en te verbinden. Niet alleen door waarde te creëren, maar ook door van meerwaarde te zijn. Daarop bepalen we onze koers.

Wat we doen

Beleidsadvies

Het initiëren, opstellen en uitvoeren van beleid. Zowel op gemeentelijk, regionaal als provinciaal niveau.

Bedrijfsvoering

Dagelijkse bedrijfsvoering, administratie, product- en marktontwikkeling. Op strategisch en uitvoerend niveau.

Business Development

Marktontwikkeling, bedrijfsontwikkeling en strategisch advies. Voor consortia van bedrijven of productgerelateerd.

Onderzoek & Ontwikkeling

Ontwikkeling van producten, diensten en processen. Begeleiden van innovatieprocessen.

Projectmanagement

Realisatie van individuele projecten op het gebied van duurzame energie en groene grondstoffen.

Bestuursfuncties (onbezoldigd)

Zitting in het bestuur van een organisatie. Focus altijd op duurzaamheid en ondernemerschap.

5

Neem contact op

Hierom kiest u voor Adbrevio

Rob Korten is specialist op het gebied van duurzame energie en biobased business. Via Adbrevio wordt hij ingeschakeld voor beleidsadvies bij overheden, technisch advies, projectfinanciering, business development en (industrieel) onderzoek. Denk daarbij aan projecten ten aanzien van zonne-energie, windenergie, waterkracht, biogas, bio-ethanol, verbranding van biomassa en bioraffinage.

 

N

Ruime kennis van en ervaring (20+ jaar) met zonne-energie, duurzame warmte, planvorming, financieringsconstructies (incl. subsidies) en participatieprocessen.

N

Goede kennis op economische, juridische, technische en sociale aspecten.

N

Treedt regelmatig op als (energie)regisseur / verbindt en schakelt tussen overheden, bedrijven, kennisinstellingen en overige stakeholders.

N

Beschikt over goede communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht.

N

Is in staat om vanuit een pro-actieve grondhouding leiding te geven aan participatieprocessen.

N

Heeft goed strategisch en zakelijk inzicht.

N

Ziet verbindingen, combinaties van kansen die leiden tot een groter en sterker geheel.

N

Een echte verbinder en netwerker. Op zijn best als spin in het web: organiseert, coördineert, enthousiasmeert en jaagt aan.

N

Werkt graag samen in een co-creatieve setting.

Rob Korten

Rob Korten

Specialist Duurzame Energie & Groene Grondstoffen

Contact

Meer weten? Vul het contactformulier in en ik reageer zo spoedig mogelijk.

Heeft u vragen? Neemt u contact op en we maken een afspraak:

ons adres

Albertus van Leusenweg 14
7425 CE Deventer

Kamer van Koophandel

50159771

our email

BTW-identificatienummer

NL001648609B03

Copyright © 2024 Adbrevio