+31570763764 [email protected]

Project Management

Bij projectmanagement gaat het altijd om het bereiken van een vooraf gesteld resultaat. De weg daar naartoe is nooit zonder hobbels. Veel van onze klanten zoeken steun bij het realiseren van hun (innovatie)projecten. In zulke gevallen fungeren wij als projectmanager naast de projecteigenaar. Wij zorgen dat we op de hoogte zijn van de situatie in het veld, de regels en de politieke processen, de verschillende betrokken partijen en hun belangen.

 

5

Voorbeeld opdracht

Productielocatie voor bioplastics

De eigenaren van pilotfabriek Hycail2 willen alle activiteiten verplaatsen naar een andere locatie. Deze pilotfabriek voor polymelkzuur (PLA; een soort bioplastics) dient eerst te worden geoptimaliseerd. Het streven is om op locatie vervolgens voorwaarts en achterwaarts in de productieketen te integreren: andere organische reststromen gebruiken voor melkzuurproductie, maar ook specifieke producten uit de halffabrikaten maken.

5

Neem Contact op

Aanjagen en managen

Onze projectmanagers zijn goede strategische spelers en werken graag zelf mee in het veld. Zij hebben ervaring met het definiëren, inrichten en managen van een totaal project en een speciaal daarvoor bestemde projectorganisatie.

De betrokkenen worden niet alleen door de projectmanager geholpen bij het bereiken van het projectdoel. De manager heeft ook duidelijk een enthousiasmerende en aanjagende rol. Dit stimuleert de voortgang van uw project.

Inhoudelijke taken

^

Financieel management

^

Subsidie management

^

Planning en organisatie

“De heer Korten brengt op creatieve en voortvarende wijze verbindingen met potentiele partners tot stand, weet voortgang in het project te houden en brengt waar mogelijk en nodig technische en juridische kennis van zaken in.”

Rolf Oosterwijk
(Projectleider Hycail2)

Contact

Meer weten? Vul het contactformulier in en ik reageer zo spoedig mogelijk.

Heeft u vragen? Neemt u contact op en we maken een afspraak:

ons adres

Albertus van Leusenweg 14
7425 CE Deventer

Kamer van Koophandel

50159771

our email

BTW-identificatienummer

NL001648609B03

Copyright © 2024 Adbrevio